SamenWerk – SamenSterk

Elkaar vooruit helpen en samenwerken aan een betere gezondheidszorg in Nederland.
SamenWerk-SamenSterk is een kennisportaal vol innovatie & inspiratie waar zorgorganisaties hun ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

De kracht van samenwerken

Ieder mens heeft bepaalde talenten, bepaalde capaciteiten. Wij zijn allemaal verschillende, unieke wezens. Samenwerking is het bundelen van individuele krachten, van ieders kwaliteiten en achtergronden. Het doel is om samen een resultaat te bereiken, dat door het individu niet of moeilijker bereikt kan worden. Door het samenwerken in een team, door saamhorigheid en groepsgevoel, kan een organisatie meer bereiken dan de werknemer alleen ooit zou kunnen. De kracht van het samenwerken ligt dus juist in het teamverband, in het samenwerken zelf (bron: hole18.nl, 9-5-2017).

Events

Elkaar ontmoeten kan tijdens de bijeenkomsten die 2 keer per jaar worden georganiseerd.
Deze bijeenkomsten bestaan uit presentaties en workshops waarin actuele zaken in de gezondheidszorg worden besproken, maar ook verbondenheid centraal staat.

Het eerstvolgende evenement vindt plaats op:

Donderdag 7 oktober 2021

Tijdens de kennissessie op 7 oktober zal Silvia Suyker van Ipse de Bruggen meer gaan vertellen over de Wet zorg & dwang in de praktijk. Zij zal ingaan op het wettelijk kader van deze wet, zal alternatieven gaan bespreken en uiteraard hoe Ipse de Bruggen deze wet heeft toegepast in de praktijk.

Vervolgens zal er een rondleiding plaatsvinden in Burgers Zoo door Eric de Blok van Natuurvisie. Eric zal tijdens de rondleiding laten zien wat wij kunnen leren van de natuur en dieren en hoe we dit kunnen inzetten voor het realiseren van gestelde doelen.

We eindigen de dag met een lezing Tom Brandsma van TBinnovators en John Rietman van Kodiezijn, die aan de hand van praktijkvoorbeelden jullie meenemen in het succesvol implementeren van beeldzorgtoepassingen in het kader van de SET (Stimulering E-Health Thuis) regeling. over de inzet van nieuwe manieren van zorg en ondersteuning.

In deze bijzondere tijd is er binnen de zorg  namelijk grote behoefte aan nieuwe manieren van zorg en ondersteuning, waarbij bijvoorbeeld beeldcontact (beeldzorg) met familie, mantelzorger en of de zorgprofessional een grote rol kan spelen. Wat zijn de mogelijkheden voor u als zorgaanbieder als bewoners kwetsbaarder worden en ondersteuning nodig hebben?

Ook De Heer Medicom heeft recentelijk zo een implementatietraject met het haar nieuwe HomeLiving concept succesvol afgerond en deze ervaringen willen wij ook graag met jullie delen tijdens deze kennissessie.

Wilt u deelnemen aan de kennissessie, vul hieronder uw gegevens in.


Aanmeldformulier