Veilige en betrouwbare omgeving voor patiënt en zorgverlener

Ziekenhuizen bewaken het welbevinden van kwetsbare patiëntengroepen die niet of verminderd zelfredzaam zijn. Denk hierbij aan afdelingen als neonatologie, geriatrie of Intensive Care (PAAZ-afdeling / kinderafdeling). Deze kwetsbare patiëntengroepen zijn vaak niet in staat of hebben het besef niet om zelf een zorgsysteem te bedienen. Een zorgsysteem waarmee akoestisch en visueel kan worden geobserveerd, biedt voor deze patiëntengroepen de benodigde veiligheid en zekerheid.

Producten

ANC zorgdomotica platform

De unieke mogelijkheden van het ANC zorgdomotica platform

Efficiënte en betrouwbare dag- en nachtzorg is noodzakelijk, waarbij het verplegend en verzorgend personeel een duidelijk overzicht ontvangt zonder de privacy van de patiënt te schenden.
Centraal in ons zorgsysteem staat het ANC zorgdomotica platform.

Meer over het ANC zorgdomotica platform

Kamerunits

Een beschermende hand

Naast de communicatieserver is de kamerunit het belangrijkste onderdeel van het systeem. De kamerunit is een volledig op IP draaiende intelligente unit. De unit registreert alle meldingen en alarmen en zend deze door naar de server.

Meer over de kamerunits

ANC Mobile Zorg app

Wanneer het gaat om veiligheid

Met de ANC Mobile Zorg app ontvangt de zorgprofessional alle oproepen op de smartphone. Deze oproepen bevatten gedetailleerde informatie, zoals het type oproep, cliëntnaam, locatie, zorgplangegevens, contactgegevens, et cetera.

Meer over de ANC Mobile Zorg app

Video-observatie

Permanent bewaken met het oog op privacy

Bij een intensieve zorgvraag is het belangrijk om de cliënt zekerheid, veiligheid en privacy te kunnen bieden. Hierbij worden steeds meer intelligente camera’s met speciale software, zoals motion detection, ingezet om de veiligheid van de cliënt te waarborgen en te waken over het welbevinden van de cliënt.

Meer over video-observatie

Wilt u ook weten wat onze producten voor uw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact met ons op