De unieke mogelijkheden van het ANC zorgdomotica platform

Efficiënte en betrouwbare dag- en nachtzorg is noodzakelijk, waarbij het verplegend en verzorgend personeel zorg kan verlenen zonder de privacy van de cliënt/bewoner te schenden.
Het platform zorgt ervoor dat alle alarmen en meldingen naar de juiste personen binnen uw organisatie worden gestuurd. De intelligente achterliggende software waakt over het tijdig opvolgen van gemaakte alarmen, zoals eventueel vastgelegd in het zorgplan. Veiligheid van bewoners en betrouwbaarheid van het systeem zijn hierdoor gewaarborgd.

Het systeem kan eenvoudig worden geïntegreerd binnen bestaande netwerken. Tevens kan het systeem aan iedere gewenste werksituatie worden aangepast en eenvoudig worden uitgebreid met video- en sensorische bewaking, leefstijlmonitoring et cetera.

Hierbij staan betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid centraal.

Video-observatiesysteem
Slimme sensor

Door gebruik te maken van meerdere sensoren en video-observatie ontstaat de mogelijkheid om vaste patronen van een cliënt of bewoner te herkennen.

Kamerunits
Care4me

De Care4me, de unit voor de extra- en intramurale zorg drukt direct uit wat deze unit betekent voor de cliënten van (thuis)zorginstellingen, namelijk het “zorgen voor” in de breedste zin des woords.

Kamerunits
IP Kamerunit

De IP Kamerunit is een volledig op IP draaiende intelligente unit. De unit registreert alle meldingen en alarmen en zendt deze door naar de server. Hij is standaard uitgerust met een full duplex spreek-luisterfunctionaliteit. Op deze kamerunit kunnen verschillende typen randapparatuur worden aangesloten.

HomeLiving concept
Companion App

Met de Companion app heeft de mantelzorger de beschikking over functionaliteiten waarmee de zorgbehoevende / zorgvrager kan worden bewaakt.

Zorg apps
ANC Mobile Zorg app

De applicaties waarmee de zorgprofessional (zorg)oproepen kan ontvangen en afhandelen op zijn of haar mobiele device.

Integratie Elektronisch Cliënten Dossier
Integratie ECD

Een heldere communicatie en afstemming tussen zorgmedewerkers in de dag- en nachtzorg zijn ontzettend belangrijk om 24-uurs zorg op maat te garanderen.

Mobiele persoonsalarmering
Mobiele persoonsalarmering

Senioren en kwetsbare mensen willen met een gerust en veilig gevoel eropuit kunnen gaan.

Sociale alarmering
Sociale alarmering

Sociale alarmering zorgt ervoor dat in een noodsituatie iemand met één druk op de knop van een hals- en of polszender kan alarmeren.

Dwaaldetectie en leefcirkels
Dwaaldetectie

Het komt steeds vaker voor dat een dwalende bewoner onbewust de zorginstelling of het verzorgingstehuis verlaat. Dit kan voor de cliënt leiden tot gevaarlijke situaties.

Deur- en toegangscontrole
Deur(video)-intercom

Door het gebruik van een intercomsysteem kan er worden waargenomen wie er voor de toegang staat. Waarna er besloten kan worden om de bezoeker wel of geen toegang te verlenen.

Deur- en toegangscontrole
Toegangscontrole

Door het inzetten van toegangscontrole wordt er geautoriseerd en gecontroleerd toegang verleend aan gebruikers van een zorgorganisatie of een zelfstandig thuiswonende bewoner.

Communicatieoplossingen
Paging

In bepaalde situaties kan het ontvangen van alarmen of berichten van cruciaal belang zijn daar waar spraak niet voorhanden is.

Communicatieoplossingen
DECT / IP-DECT

Binnen zorginstellingen bestaat steeds meer behoefte aan mobiele bereikbaarheid en het uitwisselen van informatie. Niet alleen spraakcommunicatie is hierin gewenst, maar ook het ontvangen van berichten.

Communicatieoplossingen
Telefonie

Om een goede en snelle dienstverlening te kunnen garanderen, zijn telefoniesystemen tegenwoordig niet meer weg te denken.

Video-observatiesysteem
Video-observatie

Bij een intensieve zorgvraag is het belangrijk om de cliënt/bewoner zekerheid, veiligheid en privacy te kunnen bieden. Hierbij worden steeds meer intelligente camera’s ingezet om de veiligheid van de cliënt te verhogen en te waken over het welbevinden van de cliënt.

Sensoren en detectoren
Smart sensoring

Het bieden van veiligheid zonder concessies te doen aan de bewegingsvrijheid kan door het inzetten van draadloze (beweging)sensoren, die kunnen worden gekoppeld aan de kamerunits van het ANC Zorgdomotica platform.

Zorgdomotica platform
ANC zorgdomotica platform

Centraal in ons zorgcommunicatiesysteem staat het volledig op IP gebaseerde ANC zorgdomotica platform. Dit platform zorgt ervoor dat alle alarmen en meldingen naar de juiste personen binnen uw organisatie worden gestuurd. De intelligente achterliggende software waakt over het tijdig opvolgen van gemaakte alarmen.

Persoonsbeveiliging
Persoonsbeveiliging

Zorgpersoneel kan in allerlei situaties terechtkomen waarin zij wordt geconfronteerd met agressie en geweld door cliënten of bewoners.

HomeLiving concept
HomeLiving

HomeLiving is een applicatie op een tablet die speciaal is ontwikkeld voor mensen die langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Wilt u meer informatie over onze producten?
Wij helpen u graag verder.

Neem contact met ons op