Wanneer het gaat om veiligheid

Met de ANC Mobile Zorg app ontvangt de zorgprofessional alle oproepen op de smartphone. Deze oproepen bevatten gedetailleerde informatie, zoals het type oproep, cliëntnaam, locatie, zorgplangegevens, contactgegevens et cetera. Tevens kan worden aangegeven dat bepaalde sensoren in de betreffende ruimte, indien gewenst, tijdelijk worden aan- of uitgeschakeld.

Ook voorziet de app in een spreek-luisterverbinding die met één druk op de knop beschikbaar is. Daarnaast is het mogelijk om een video-verbinding te activeren, waarbij de zorgprofessionalmedewerker het actuele beeld van de betreffende ruimte krijgt te zien.

De voordelen van de ANC Mobile Zorg app zijn:

  •  Eenduidige alarmsymbolen;
  •  Overzichtelijke weergave alarmen;
  •  Aan- en uitschakelen sensoren;
  •  Selecteren van een gebouw of afdeling;
  •  Eenvoudig selecteren van een alarm;
  •  Spreek-luisterverbinding;
  •  Oproepen ontvangen en afhandelen op smartphone;
  •  Videoverbinding voor actueel beeld.

Factsheet ANC Mobile Zorg app

Heeft u een vraag over de mogelijkheden van de ANC Mobile Zorg app? Wij helpen u graag verder!

Neem contact met ons op