De ZorgdomoticaCoach: een begeleidende hand in uw zorgproces

De invoering van zorgtechnologie is vaak ingrijpend en heeft impact. Ingrijpend, omdat de techniek binnen het bestaande zorgproces moet worden ingepast, waardoor het zorgproces op onderdelen verandert. Veel impact, omdat bestaande, vertrouwde werkwijzen en gewoontes veranderen en het werken met ‘techniek’ vaak ander gedrag van medewerkers en management vraagt.
Kortom, zowel in de structuur als in de cultuur treden er veranderingen op waarop het voeren van regie gewenst en/of noodzakelijk is.

Voorbereiding

Maar hoe bereid je de organisatie, teams en medewerkers op
deze verandering voor? Wat verandert er in het zorgproces en hoe zien nieuwe taken en rollen er dan precies uit? Hoe zorg je tijdig voor het juiste draagvlak, hoe neem je teams mee en geef je ze invloed op wat er staat te gebeuren?
Het slagen van het invoeren van zorgtechnologie zit juist in deze kritische succesfactoren!

De Heer Medicom heeft ervaren hoe goed de invoering van zorgtechnologie kan verlopen als er juist oog en aandacht is voor regievoering op en borging van de implementatie.
Om deze reden bieden wij een nieuwe dienst, namelijk de ZorgdomoticaCoach!

Wat is een ZorgdomoticaCoach?

De ZorgdomoticaCoach is een consultant met veel zorgervaring die uw zorgorganisatie begeleidt bij het invoeren van zorgtechnologie volgens de methodiek van Management Drives.

Aanpak

Elke zorgorganisatie is anders, zowel in structuur als cultuur. Dat maakt, dat wat ons betreft geen universele aanpak bestaat om zorgtechnologie in te voeren.
Het is en blijft maatwerk, waarmee u een perfecte balans ontwikkelt voor uw zorgorganisatie.

Wilt u ook weten wat onze ZorgdomoticaCoach voor uw organisatie kan betekenen?
Neem contact met ons op.