ISO27001 | NEN7510 | ISO9001-2015 Gecertificeerd
Zoek
Sluit dit zoekvak.
ISO27001 | NEN7510 | ISO9001-2015 Gecertificeerd

Wie is Johan?

Vorig jaar schreven we al eens een blog over de toegevoegde waarde van een zorgdomotica coach bij de succesvolle implementatie van zorgtechnologie. Waar we destijds nog gebruik maakten van een interim coach hebben we sinds 1 januari 2022 Johan Koning aan ons team toegevoegd.

Johan stelt zich graag even kort aan jullie voor; “ik ben 53 jaar jong, woonachtig in het mooie Zwolle en een fanatiek toerfietser. Ik ben een gecertificeerd trainer / coach, in opleiding tot psycholoog, en heb een jarenlange achtergrond in de zorg en vastgoed. De drijfveer voor al mijn werkzaamheden is de medewerker in de zorg.”

Mensen in de zorg hebben al heel veel verplichtingen en dan komt er ook nog (nieuwe) technologie om de hoek kijken, waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is dat er vooraf naar de behoefte/wensen van de medewerkers gekeken is. Begeleiding bij het in gebruik nemen van de technologie is cruciaal; het enthousiasmeren, vergemakkelijken en zichtbaar maken dat het een hulpmiddel is in plaats van een (extra) belasting. Hierbij wordt goed gekeken naar de visie van de organisatie in het algemeen, en met welke visie de technologie geïmplementeerd wordt. Met andere woorden; wat is er nodig om de organisatie, het team en de medewerker met de nieuwe technologie te kunnen laten werken.
Het is belangrijk dat medewerkers niet alleen getraind worden in vaardigheden, maar ook van overtuigingen of zelfs identiteit. Want in de meeste gevallen is het daadwerkelijk aanleren hoe men iets moet doen eenvoudig, maar gaat de meeste tijd zitten in het uitleggen waarom en het persoonlijk motiveren.

Act-Plan-Do-Check
Van belang is om in te zien dat de implementatie van zorgtechnologie ook een verandering in werkwijze betekent. Waarbij men de behoefte van de client continue beoordeelt en evalueert. Het toepassen van het ‘Plan-Do-Check-Act’ model draagt zorg voor het continue verbeteren van het complete proces met als doel de optimale leefomgeving te creëren voor zowel client & medewerker.

Bent u benieuwd wat wij hierin voor uw organisatie kunnen betekenen? Johan komt zich graag persoonlijk voorstellen; uiteraard geheel vrijblijvend. Neem contact met ons op om een afspraak in te plannen.