SamenWerk-SamenSterk 7 oktober 2021

Op 7 oktober 2021 hebben wij weer een interessante kennissessie mogen organiseren in Koninklijke Burgers’​ Zoo & Safari Meeting Centre.

Tijdens deze dag hebben Sylvia Suyker en Denise Beekman van Ipse de Bruggen een presentatie verzorgd over de Wet zorg & dwang in de praktijk.

Ook heeft Eric de Blok van Natuurvisie een inspirerende rondleiding gegeven over ‘Natuurlijk leiderschap’.

Na deze rondleiding mochten Tom Brandsma van TBinnovators en John Rietman, MSc van Kodiezijn een presentatie verzorgen over innoveren met zorgtechnologie. Hierin hebben zij o.a. gesproken over het innovatieproces, innovatie-ambassadeur, innovatiescan en de implementatiewijzer.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst!

SWSS 7 oktober 2021

 

 

 

 

 

 

#gezondheidszorg #gehandicaptenzorg #ouderenzorg #wetzorgendwang #leiderschap #innoveren #zorgtechnolgie