Project in uitvoer || Visio Wonen en Dagbesteding Noord Nederland

Al jaren werken ze bij Visio W&D NN met volle tevredenheid met de apparatuur en dienstverlening van De Heer Medicom voor het ‘uitluisteren’ van cliënten in de nacht. Echter zijn de huidige materialen inmiddels aan vervanging en uitbreiding toe.

Aron Hemel (Projectleider/coördinerend cliëntbegeleider van de nachtzorg) en Sandra Peper (Manager Wonen & Dagbesteding en Nachtzorg) vertellen:

‘We hebben ons in de aanloop naar een (ver)nieuw(d) domoticasysteem verdiept in een aantal voor ons belangrijke zaken. Als landelijke organisatie hebben we ons eerst gericht op ons visie op domotica. We werken met verschillende doelgroepen, namelijk visueel beperkt in combinatie met verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of ouder wordende cliënten. We vinden betrouwbaarheid van de apparatuur, maar ook service, kwaliteit en flexibiliteit erg belangrijk. Als we deze punten vergelijken met andere aanbieders van uitluisterapparatuur konden we concluderen dat De Heer Medicom dit alles het beste kon bieden. Het was dan ook geen moeilijke keuze om te blijven doorgaan met onze samenwerking en een vernieuwings- en uitbreidingsslag te maken. Alle huidige apparatuur wordt 1 op 1 vervangen en op de ANC7000 aangesloten. Als alles omgebouwd is, zal alles volledig digitaal werken en kunnen we flexibeler inspelen op de vragen van onze cliënten. Eventuele uitbreiding, of zelfs vermindering, van ingezette middelen zullen per cliënt besproken worden. Dit valt samen met de nieuwe Wet Zorg en Dwang, waarbij ‘nee, tenzij…’ gehanteerd wordt. Daar waar noodzakelijk kunnen slimme sensoren ingezet worden. Ook om juist de vrijheid van cliënten te verruimen. Door ook met de ANC Mobile app te gaan werken kunnen onze nachtzorgmedewerkers sneller ter plaatse zijn. In een volgend stadium gaan we onderzoeken of er overdag gewerkt kan worden met de apparatuur van De Heer Medicom. De verwachting is dat dit ook een grote aanvulling is voor de zorgmedewerker en de cliënt die uiteindelijk meer rust en dus meer kwaliteit van leven gaat ervaren’,.

Tijdens informatiebijeenkomsten wordt via een demonstratie uitgelegd aan medewerkers, familie/cliëntvertegenwoordigers, cliënten en samenwerkingspartners welke mogelijkheden De Heer Medicom biedt.

Wilt u weten welke mogelijkheden De Heer Medicom uw zorgorganisatie kan bieden? Neem contact met ons op.