Klantverhaal: Mutsaersstichting combineert zorgdomoticasysteem met persoonsbeveiliging

“Zorgalarmering, persoonsalarmering en brandalarm op één device is heel praktisch

De Heer Medicom in Born is gespecialiseerd in innovatieve zorgdomotica-oplossingen, terwijl Nedkom in Eindhoven vooral thuis is in draadloze toepassingen van persoonsalarmeringen en stil brandalarm. Die twee specialismen vullen elkaar perfect aan. Een bewijs daarvoor is een gezamenlijk project op de hoofdvestiging van de Mutsaersstichting in Venlo waar in korte tijd een laagdrempelige oplossing voor persoonsbeveiliging en zorgalarmering werd gerealiseerd.

De Mutsaersstichting biedt onder meer geïndiceerde jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. Op de zogeheten klinische setting in Venlo krijgen zo’n tachtig jongeren begeleiding. Voor de circa zestig zorgprofessionals die hier werken, was de stichting op zoek naar een betrouwbare oplossing voor persoonsbeveiliging en zorgalarmering. “Hiertoe hebben wij eerst een uitgebreide marktverkenning uitgevoerd”, zegt inkoopadviseur Hans de Krijger van de Mutsaersstichting. “Uiteindelijk is daarbij gekozen voor een samenwerking met De Heer Medicom en Nedkom. Wij hadden een programma van eisen waaraan onze oplossing moest voldoen. Middels gesprekken met De Heer Medicom en Nedkom hebben wij ons eerst een duidelijk beeld gevormd van hoe de in de offertes gedane beloftes in de praktijk zouden worden vertaald. Bovendien kregen wij de gelegenheid om bij een klant van De Heer Medicom navraag te doen over hun ervaringen. Zodoende dachten beide bedrijven al meteen in het voortraject goed met ons mee.”

Persoonsalarmering

Afgelopen zomer werd het verouderde zorgoproepsysteem van de Mutsaersstichting in Venlo vervangen door het zorgdomoticaplatform van De Heer Medicom. Daarnaast leverde Nedkom een draadloos systeem voor persoonsalarmering. “Onze zorgmedewerkers kunnen te maken krijgen met calamiteiten, zoals cliënten die boos of agressief worden. Medewerkers kunnen dat als dreigend ervaren”, verduidelijkt Hans de Krijger. “Daarom is het belangrijk om een betrouwbaar systeem te hebben waarmee medewerkers op een eenvoudige en snelle manier collega’s kunnen alarmeren. Met één druk op de knop van hun smartphone kan een medewerker de hulp van collega’s inroepen.” De inkoopadviseur vindt het vooral een grote vooruitgang dat op de smartphone nu ook alle meldingen voor BHV en stil brandalarm binnenkomen: “In het verleden hadden onze medewerkers soms wel drie verschillende devices waarop zij allerhande oproepen en meldingen ontvingen. Maar nu komen alle persoonsalarmeringen, zorgalarmeringen en brandalarmen binnen op één device. Dat werkt veel praktischer.”

Online voortgangsoverleg

Om het project in de afgelopen zomermaanden zo snel mogelijk te realiseren, vond er een wekelijks online voortgangsoverleg plaats tussen een delegatie van de Mutsaersstichting en de specialisten van De Heer Medicom en Nedkom. Volgens Hans de Krijger was deze werkwijze met korte communicatielijnen een gouden zet: “Op die manier konden wij heel snel schakelen en de voortgang van het project optimaal monitoren en waar nodig bijsturen. Dat was ook wel nodig, want een extra uitdaging was dat het project tijdens de vakantieperiode moest worden gerealiseerd. Dankzij deze efficiënte manier van samenwerken hebben wij dat echter goed kunnen tackelen.” Ook directeur John Stienen van Nedkom en accountmanager Maurice Langoor van De Heer Medicom zijn zeer te spreken over de samenwerking: “Dit project moest in een nogal korte periode worden gerealiseerd. Dankzij het wekelijkse rechtstreekse contact met de mensen van de Mutsaersstichting konden wij de vaart er goed in houden en snel beslissingen nemen.” Beide heren zijn er trots op dat het gelukt is om in zo’n kort tijdbestek een gebruiksvriendelijke oplossing voor de Mutsaersstichting tot stand te brengen. Temeer daar bij dit project ook nog de allernieuwste technieken zijn toegepast. Als voorbeeld noemt John Stienen de persoonsalarmering met locatiebepaling: “Ons systeem werkt niet alleen binnen een gebouw, maar ook op het buitenterrein, dat is vrij uniek. Dat betekent dat bij een persoonsalarm zowel binnen als buiten op het schermpje van de smartphone een plattegrond verschijnt met daarop de exacte locatie van de betreffende medewerker.”

Goede adoptie essentieel

Na de installatie van de nieuwe systemen bij de Mutsaersstichting in Venlo begon het eigenlijke werk pas: de zorgmedewerkers vertrouwd maken met de nieuwe techniek. “Wij steken altijd veel tijd en energie in de adoptie van een nieuw systeem”, aldus John Stienen en Maurice Langoor. “Vooral in de eerste maanden begeleiden wij zorgmedewerkers intensief middels trainingen om hen te leren omgaan met het nieuwe systeem.” Volgens Hans de Krijger is dat laatste essentieel: “Medewerkers moeten niet alleen leren omgaan met het nieuwe device op zich, maar ook accepteren dat er een nieuw systeem is. Om dat vertrouwen te kweken, vergt veel communicatie en uitleg. Door de trainingen van De Heer Medicom en Nedkom, maar ook dankzij de intensieve begeleiding van onze eigen zorgmedewerkers die nauw bij het project waren betrokken, is de implementatie vrij geruisloos verlopen. Inmiddels zijn al onze medewerkers dan ook al vrij aardig aan het nieuwe systeem gewend.”

Toekomstbestendig

De technische ontwikkelingen binnen de zorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom moeten systemen behalve betrouwbaar ook toekomstbestendig zijn. Ook dat was voor de Mutsaersstichting mede een reden om voor De Heer Medicom en Nedkom te kiezen. “Ons systeem moet, afhankelijk van de behoefte, in de toekomst kunnen meegroeien met de zorgorganisatie””, zegt Hans de Krijger. “Zo zie je dat er – ook binnen onze stichting – steeds meer behoefte ontstaat aan ambulante zorg, zoals bijvoorbeeld het afleggen van huisbezoeken bij een cliënt.  Welnu, het voordeel van de oplossing van De Heer Medicom en Nedkom is dat die eventueel ook naar dergelijke doeleinden kan worden uitgebreid.”