Klantverhaal De Elsresidentie: zorgdomotica binnen een kleinschalige woonomgeving

Ook binnen kleinschalige zorgcomplexen wordt zorgdomotica ingezet, zo ook bij De Elsresidentie.
De Elsresidentie is een kleinschalig woon-zorg-appartementencomplex voor mensen met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie die in het dagelijkse leven zorg, structuur en begeleiding nodig hebben. Het unieke van De Elsresidentie is dat het een verlengde van thuis is; kleinschalig, maatwerk en één op één zorg. Kortom: korte lijnen voor de bewoner en familie.
De Elsresidentie beschikt over twee locaties in Zuid-Limburg, namelijk in Sittard en Margraten.
Daarnaast biedt De Elsresidentie ook nog 24-uurs thuiszorg aan, welke apart kan worden afgenomen.

Hannelore Roesink, bestuurder van De Elsresidentie, heeft met haar achtergrond in met name de verzorging/verpleging van zowel de intra- als extramurale zorg veel kennis en ervaring. Na ruim vijftien jaar in de zorg te hebben gewerkt, heeft ze in 2005 de stap gezet om een eigen thuiszorg en kleinschalig woon-zorgcomplex op te zetten. Inmiddels werken een vijfentachtig-tal collega’s in de wijk voor de woon-zorgcomplexen in Sittard & Margraten.

Inzet van zorgdomotica

Binnen de zorg komen steeds meer vernieuwingen. Volgens Hannelore zijn deze vernieuwingen niet altijd even praktisch of financieel toepasbaar in het werkveld. Daarnaast staat de keuzevrijheid bij zorgorganisaties afstemming en daarmee ook samenwerking in de weg. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende soorten EPD systemen en medicatie toediensystemen die gebruikt worden in één dezelfde regio.

Het inzetten van ICT-gerelateerde zorgsystemen heeft zowel voor- als nadelen. Zo geeft Hannelore aan dat de focus ligt op gebruikersgemak, omdat veel verzorgden en verplegend personeel ver van de ICT gerelateerde zorgsystemen afstaan. Hierdoor blijft het inzetten van zorgdomotica een uitdaging.
De Heer Medicom heeft De Elsresidentie hierin kunnen ontzorgen door samen met de gebruikers te bekijken welke systemen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de zorgvraag te waarborgen.

Zorgdomotica in kleinschalig woon-zorgcomplex

Bij De Elsresidentie,  wordt er gebruik gemaakt van het zorgdomotica platform van De Heer Medicom.
De zorgoproepen worden doorgestuurd naar een DECT-handset, waardoor de zorgprofessional direct een spreek-luisterverbinding kan opzetten met de zorgvrager. Daarnaast kunnen er ook oproepen van buitenaf worden ontvangen en kan de voordeur vanaf de DECT-telefoon worden bediend.

De Elsresidentie heeft in 2013, na een uitvoerige selectieprocedure, voor het zorgdomotica platform van De Heer Medicom gekozen, omdat zij het een zeer gebruiksvriendelijk systeem vonden met verschillende actieve en passieve toepassingen, welke goed waren in te bedden in de kleinschalige woonomgeving.
Een ander belangrijk voordeel van het systeem is dat zorgprofessionals zelfstandig draadloze sensoren kunnen inzetten in het geval dat dit nodig is. Hiervoor zijn geen specialisten nodig, zoals in het verleden wel het geval was. Dit bespaart tijd en extra kosten voor de zorgorganisatie.

Door de goede samenwerking, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de service heeft De Elsresidentie ervoor gekozen om ook de nieuwe locatie in Margraten te voorzien van het zorgdomotica platform van De Heer Medicom

Meer info over De Elsresidentie…