Informatie De Heer Groep

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, zijn de bedrijfsactiviteiten van onze zusterbedrijven, De Heer Software en Serviant, met ingang van 1 maart 2020 overgenomen door Tenzinger.

De overige bedrijven van De Heer Groep (De Heer Medicom, KEI en het Kennis- en Innovatiecentrum) zullen nog intensiever met elkaar gaan samenwerken, waardoor meer synergievoordelen ontstaan.
De producten die worden ontwikkeld bij KEI en het Kennis- en Innovatiecentrum zijn ondersteunend aan onze zorgdomotica-oplossingen.

De softwarekoppelingen met de producten van De Heer Medicom, De Heer Software en Serviant zullen gegarandeerd blijven bestaan en ook verder worden doorontwikkeld.

Het loskoppelen van De Heer Software en Serviant heeft er ook toe geleid dat De Heer Medicom haar aandacht nog verder kan richten op zorgdomotica-oplossingen in de langdurige gezondheidszorg.

De Heer Medicom hecht veel waarde aan innovatie en het ontwikkelen van producten en diensten die aansluiten bij datgene waar de zorg behoefte aan heeft.
Dit doen wij al ruim 40 jaar en zullen wij ook in de toekomst blijven doen met een zeer enthousiast team.

Om te blijven innoveren is onlangs het besluit genomen om de afdeling R&D verder uit te breiden. Zo kunt u binnenkort kennismaken met onze twee nieuwe medewerkers, namelijk Cruzr en James.

Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd in wat deze samenwerking voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak via 046 – 489 25 50 of info@deheermedicom.nl.