ISO27001 | NEN7510 | ISO9001-2015 Gecertificeerd
Search
Close this search box.
ISO27001 | NEN7510 | ISO9001-2015 Gecertificeerd

Blog: zorgdomoticacoach De Heer Medicom ondersteunt bij succesvolle invoering zorgtechnologie

De invoering van zorgdomotica-oplossingen heeft vaak een grote impact op een organisatie. Bestaande, vertrouwde werkwijzen en gewoontes veranderen en het werken met de nieuwe zorgtechnologie vraagt vaak ander gedrag van medewerkers en management. Om dit veranderproces in goede banen te leiden, biedt De Heer Medicom een unieke dienst aan: een ZorgdomoticaCoach die van A tot Z een optimale borging van het implementatietraject begeleidt.

Bij zorgorganisaties in het hele land wordt ZorgdomoticaCoach Sietse Lugtenburg door De Heer Medicom ingezet om te ondersteunen bij de invoering van zorgtechnologie. “De eerste stap is altijd een analyse van de huidige situatie. Daarbij heb ik als het ware drie brillen op”, verduidelijkt Sietse. “De eerste bril is om te kijken welke zorgdomoticasystemen de organisatie gaat toepassen, zoals bijvoorbeeld slimme sensoren, smartphones en hals- en polszenders. De tweede bril is een meer bedrijfskundige blik waarbij ik vooral kijk naar bestaande processen, werkwijzen, rollen, functies en taken. Tot slot zet ik een veranderkundige bril op: welk gedrag van medewerkers is nodig om de nieuwe zorgtechnologie goed te laten functioneren?”

Draagvlak

Cruciaal voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie is onder meer dat er voldoende draagvlak is voor de nieuwe werkwijzen. Ook hierbij vervult de ZorgdomoticaCoach een sleutelrol: “Hoe zorg je ervoor dat medewerkers het logisch vinden om met de nieuwe techniek te gaan werken? Dat kan alleen door hen stap voor stap mee te nemen in het hele implementatietraject. Daarvoor organiseren wij meerdere bijeenkomsten met teams waarin wij niet alleen technische voorlichting geven, maar ook stilstaan bij de vraag; wat betekent de nieuwe zorgtechnologie concreet voor jou in je werk?”

Afleren in plaats van aanleren

Volgens Sietse Lugtenburg hebben zorgmedewerkers het leren omgaan met de nieuwe techniek vaak vrij snel onder de knie: “Vaak moeten medewerkers eerder iets afleren in plaats van iets aanleren. Om een voorbeeld te noemen: veel zorgmedewerkers zijn het gewend om ’s nachts – vooral in het geval van psychogeriatrische bewoners – een kijkje op de kamer te nemen. Maar dankzij slimme sensoren en cameratoezicht hoeft dat niet meer en kan een medewerker dat op afstand doen. Het is belangrijk om medewerkers goed voor te bereiden op dit soort zaken, en wel vóórdat het systeem operationeel is. Want als dat pas nadien gebeurt, zie je vaak dat het niet goed gaat.”

Inspectieproof

Een andere belangrijke taak van de ZorgdomoticaCoach is om erop toe te zien of de toegepaste zorgtechnologie voldoet aan alle wet- en regelgeving. “De domoticatechniek moet met name voldoen aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IJG) en de Wet Zorg en Dwang”, zegt Sietse. “Als mijn werk als zorgdomoticaCoach erop zit, kan een organisatie er dan ook zeker van zijn inspectieproof te zijn.”

Cultuurverschillen

Hoewel de domoticasystemen die De Heer Medicom toepast in technisch opzicht vaak niet zozeer van elkaar verschillen, bestaat er volgens Sietse geen universele aanpak om zorgtechnologie in te voeren: “Elke zorgorganisatie en ook elke regio is weer anders. Zo vraagt een verandertraject in Amsterdam om een andere aanpak dan bijvoorbeeld in Maastricht, omdat daar toch weer een andere cultuur heerst. Ook organisaties onderling verschillen vaak heel erg van karakter; zo vergt een nogal centraal geleide organisatie om een andere benadering dan eentje waar teams heel zelfstandig opereren. Daardoor is en blijft het invoeren van zorgtechnologie maatwerk. Juist daarbij is de ondersteuning van een ZorgdomoticaCoach onmisbaar.”

Wilt u ook weten wat onze ZorgdomoticaCoach voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op. De specialisten van De Heer Medicom denken graag met u mee!