ISO27001 | NEN7510 | ISO9001-2015 Gecertificeerd
Zoek
Sluit dit zoekvak.
ISO27001 | NEN7510 | ISO9001-2015 Gecertificeerd

Beschermde woonomgeving voor kwetsbare mensen

Mensen in een beschermde woonomgeving hebben net als iedereen behoefte aan zelfstandigheid, vrijheid en privacy. Vanwege hun vaak grotere kwetsbaarheid door een verstandelijke of meervoudige beperking zijn zaken als zekerheid, veiligheid en bescherming belangrijke aspecten voor het welzijn van deze cliënten. Zorgtechnologie kan een belangrijke ondersteunende rol spelen binnen de gehandicaptenzorg in het bijdragen aan meer zekerheid en veiligheid voor zowel de cliënt als de zorgprofessional.

Mogelijke oplossingen die kunnen worden ingezet voor de gehandicaptenzorg zijn: verpleegoproepsysteem, video-observatie, slimme sensoren, dwaaldetectie en persoonsbeveiliging.

De unieke mogelijkheden van het ANC zorgdomotica platform

Efficiënte en betrouwbare dag- en nachtzorg in de gehandicaptenzorg is noodzakelijk, waarbij het verplegend en verzorgend personeel een duidelijk overzicht ontvangt zonder de privacy van de cliënt te schenden.
Centraal in ons zorgsysteem staat het ANC zorgdomotica platform.

Een helpende hand

Naast de communicatieserver is de kamerunit het belangrijkste onderdeel van het systeem. De kamerunit is een volledig op IP draaiende intelligente unit. De unit registreert alle meldingen en alarmen en zend deze door naar de server.

ECD - De Heer Medicom

Betere afstemming van dag- en nachtzorg

Een heldere communicatie en afstemming tussen zorgmedewerkers in de dag- en nachtzorg zijn ontzettend belangrijk om 24-uurs zorg op maat te garanderen.

Wanneer het gaat over veiligheid

Met de ANC Mobile Zorg app ontvangt de zorgprofessional alle oproepen op de smartphone. Deze oproepen bevatten gedetailleerde informatie, zoals het type oproep, cliëntnaam, locatie, zorgplangegevens, contactgegevens, et cetera.

Permanent bewaken met het oog op privacy

Bij een intensieve zorgvraag is het belangrijk om de cliënt zekerheid, veiligheid en privacy te kunnen bieden. Hierbij worden steeds meer intelligente camera’s met speciale software, zoals motion detection, ingezet om de veiligheid van de cliënt te waarborgen en te waken over het welbevinden van de cliënt.

Meer vrijheid voor cliënt en bewoner

Het bieden van veiligheid zonder concessies te doen aan de bewegingsvrijheid kan door het inzetten van (draadloze) sensoren, die kunnen worden gekoppeld aan de kamerunits van het zorgdomotica platform.

Wilt u ook weten wat onze producten voor uw organisatie kunnen betekenen?