RFID

Onze verpleegoproepsystemen kunnen uitgebreid worden met RFID-technologie. Door het toepassen van deze technologie in onze verpleegoproepunits en of IP kamerunits met display zijn er diverse extra functionaliteiten beschikbaar. Hierdoor is gepersonaliseerde aan- en afwezigheidsregistratie bij zorgoproepen met behulp van pasjes mogelijk. Op het display van de IP Kamerunit kunnen vervolgens gegevens vanuit het zorgdossier worden ontsloten, zoals het zorgplan, de medicatiegegevens of een reanimatieplan. De achterliggende software zorgt ervoor dat alleen die gegevens aan de medewerker getoond worden, waarvoor deze geautoriseerd is. Doordat alles centraal beheerbaar is, kunnen de pasjes bij personeelsmutaties, diefstal en of verlies eenvoudig worden aangepast of gedeactiveerd.