ANC platform

Centraal in al onze zorgcommunicatiesystemen staat het volledig op IP gebaseerde ANC platform. Dit platform zorgt ervoor dat alle alarmen en meldingen naar de juiste personen binnen uw organisatie worden gestuurd. De intelligente achterliggende software waakt over het tijdig opvolgen van gemaakte alarmen, zoals eventueel vastgelegd in uw interne zorgplan. Veiligheid van bewoners en betrouwbaarheid van het systeem zijn hierdoor gewaarborgd.

Doordat het systeem gebruik maakt van het Internet Protocol kan het eenvoudig geïntegreerd worden binnen bestaande netwerken, wat een aanzienlijke besparing oplevert in de beheer- en exploitatiekosten. Het systeem kan aan iedere gewenste werksituatie worden aangepast, waardoor het mogelijk wordt alarmen te verdelen over meerdere bedienposten, verspreid over verschillende locaties. Ook voor zorginstellingen waar gebruik gemaakt wordt van ambulante zorgverlening kan het systeem eenvoudig worden toegepast. In deze situatie kunnen alarmen automatisch naar een draadloze handset van een ambulante medewerker worden gestuurd, die vervolgens alle benodigde informatie beschikbaar heeft en vervolgens kan zorgen voor een juiste alarmafhandeling.

De uiterst gebruiksvriendelijke en eenvoudige software applicatie ondersteunt naast bovengenoemde mogelijkheden ook extra functionaliteiten. Zo worden alle alarmen overzichtelijk in een scherm weergegeven, waarbij iedere melding voorzien is van de juiste informatie. Eventuele contact-, zorgplan- en medicatiegegevens zijn direct beschikbaar. Indien uw organisatie beschikt over een elektronisch cliënten dossier kan er eenvoudig een koppeling worden gemaakt tussen beide systemen, waardoor het beheer een stuk eenvoudiger wordt.

Het systeem beschikt over een uitgebreide managementrapportage tool, waarmee diverse analyses gemaakt kunnen worden, die vervolgens in overzichtelijke rapporten kunnen worden weergegeven.