ANC Touch

De ANC Touch is een zorgcommunicatiesysteem voor kleinschalige woonvoorzieningen, hospices, Gezins Vervangende Tehuizen (GVT), kleinschalige afdelingen binnen een ziekenhuis of separeerafdelingen binnen een GGZ omgeving.

De ANC Touch is een op het Windows platform ontwikkeld systeem en is verkrijgbaar in combinatie
met een 12” TouchPc met een maximum van 12 aansluitingen of een 18” TouchPc waarop 27 IP kamerunits kunnen worden aangesloten.
De ANC Touch werkt in combinatie met IP kamerunits welke, naast de basisfunctionaliteiten zoals verpleegoproep, spreek-/luisterfunctie, akoestische drempelbewaking, deurstandsignalering et cetera, verder uitgebreid kunnen worden met geïntegreerde IP video-observatie.
Beelden vanuit een kamer worden direct getoond. Eveneens worden alarmen, inclusief detailinformatie omtrent het type alarm, overzichtelijk weergegeven op het touchscreen. Kamers kunnen heel eenvoudig via het touchscreen in- of uitgeschakeld worden of op privacy worden gezet.

Naast de basisfunctionaliteiten is de ANC Touch verder uitgebreid met een aantal opties, waarbij speciale aandacht is gegeven aan de ambulante zorgmedewerker. Door deze opties wordt het mogelijk om eventuele oproepen die binnenkomen op de ANC Touch direct door te sturen naar een zogenaamde pieper of telefoon van de zorgmedewerker. Hierdoor kan er nog sneller en efficiënter worden gereageerd op eventuele oproepen van cliënten. De unit beschikt hiervoor over een zogenaamde ESPA 4.4.4 interface en kan hierdoor meldingen eenvoudig en beveiligd doorsturen naar een DECT of Pager-omgeving. Ook beschikt de ANC Touch over een telefoniekoppeling op basis van SIP, waardoor deze eenvoudig gekoppeld kan worden aan bestaande of nieuwe telefonie-omgevingen.

Koppeling Pager-omgeving
De ANC Touch kan alarmmeldingen eenvoudig en beveiligd doorsturen naar een Pager-omgeving. De samenstelling van de desbetreffende melding kan geconfigureerd worden. Hierdoor kan het bericht onder andere de volgende velden bevatten: alarmtype, ruimtenummer en cliëntnaam. Het bericht met de alarmmelding kan eenmalig worden verstuurd, of het kan periodiek herhaald worden zolang het alarm actief is. De koppeling van de ANC Touch met een Pager-omgeving is op basis van het ESPA-protocol. De fysieke aansluiting kan lokaal via een seriële poort worden gemaakt of op afstand via een IP netwerk.

Koppeling Telefonie-omgeving
Bij een onbemande situatie van de ANC Touch kunnen alarmmeldingen worden doorgestuurd naar een Telefonie-omgeving. Er zijn vijf algemene dienstroosters beschikbaar, waarbij per dienstrooster een hoofdtelefoonnummer met twee uitwijknummers zijn te programmeren. Per telefoon is het mogelijk om de alarmmeldingen van een kamer te beluisteren en af te stellen. Tevens kan men de kamer inluisteren via de telefoon. Alarmen welke nog niet zijn afgehandeld worden na enige tijd opnieuw gemeld. De koppeling van de ANC Touch met een Telefonie-omgeving is op basis van SIP. De ANC Touch heeft de mogelijkheid om naast de bewaking van de cliënten ook dienst te doen als (beperkte) SIP centrale. Hierdoor kan er worden bespaard op het aantal benodigde hardware componenten.