ANC Teampost

Snel en eenvoudig instellingen wijzigen, openstaande alarmen inzien en gebruikers aanmaken en of wijzigen, dat is mogelijk met de ANC Teampost. Een web-applicatie waarmee u middels een tablet of smartphone snel en eenvoudig mutaties kunt uitvoeren.

Met de ANC Teampost kan verzorgend personeel sensoren (tijdelijk) in- en uitschakelen, kunnen zij een overzicht krijgen van openstaande alarmen en de status daarvan. Eveneens kunnen zij gebruikers toevoegen en verwijderen.
Het verzorgend personeel zullen de dagelijkse gebruikers zijn van het systeem, daarom is de web-applicatie afgestemd op de behoeften van het verzorgend personeel.
Leidinggevenden kunnen met de ANC Teampost gebruikers inbrengen, wijzigen, maar ook de rechten voor de gebruiker koppelen.

Applicatie
De ANC Teampost is een web-applicatie en werkt in combinatie met de meeste gangbare webbrowsers, zoals Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Firefox en Safari.
De ANC Teampost kan draaien op iedere willekeurige computer, maar is ook toegankelijk op een mobiel apparaat, zoals een tablet of Smartphone.

Alarmmeldingen
Op de ANC Teampost kan er een overzicht worden getoond met alle openstaande alarmen en de status van deze alarmen. In het overzicht worden standaard alle meldingen getoond die openstaan. De tijden wanneer deze alarmmeldingen getoond moeten worden is instelbaar en kunnen te allen tijde worden aangepast. De status van een alarmmelding is overzichtelijk af te lezen middels de kleur van de melding. In één oogopslag heeft u direct de juiste informatie tot uw beschikking.

Perspectief
Het product kan worden toegepast als aanvulling op het ANC systeem, daar waar behoefte is aan een applicatie waarmee instellingen van bijvoorbeeld sensoren snel kunnen worden aangepast. De ANC Teampost is speciaal voor de dagsituatie waarbij er bijvoorbeeld een aanpassing van het systeem gewenst is als gevolg van een wijziging door een veranderende zorgvraag afwijkend van de reguliere instelling.