ANC Guard

In de zorg is het van belang dat, wanneer er met een zorgcommunicatiesysteem wordt gewerkt, er veilig en betrouwbaar gewerkt kan worden en er geen meldingen verloren gaan. Dit om het welbevinden en de veiligheid van de cliënten te kunnen waarborgen. De Heer Medicom heeft hiervoor de ANC Guard ontwikkeld. Met de ANC Guard blijft de bewaking van de cliënten gegarandeerd en gaan er geen akoestische alarmen en of sensorsignalen verloren. De ANC Guard wordt geïnstalleerd op een server en routeert alle oproepen naar ingeprogrammeerde werkstations of handsets. De ANC Guard controleert continue of gebouwen actief door een ANC console, welke gekoppeld is aan het netwerk, worden bewaakt. Wanneer een gebouw onbewaakt is door bijvoorbeeld systeemuitval van een console zal de ANC Guard de meldingen doorsturen naar een andere beschikbare console of mobiel device. Meldingen kunnen nooit verloren gaan wat de zorg en veiligheid aan cliënten ten goede komt.