Video-observatiesystemen

Door een veranderende omgeving zoeken instellingen naar manieren om de veiligheid en dienstverlening van cliënten en medewerkers te verbeteren. Het waken over veiligheid van cliënten met een verminderde zelfredzaamheid kan op verschillende manieren gebeuren. Daar waar de traditionele systemen onvoldoende uitkomst bieden, kan video-observatie een goed alternatief of een aanvulling zijn.

De Heer Medicom levert diverse video-observatiesystemen die standalone kunnen functioneren, maar die ook geïntegreerd kunnen worden in het ANC Zorgcommunicatieplatform.