DomotiCare©

Iedereen wil graag blijven wonen in zijn of haar vertrouwde omgeving. Dit is geen enkel probleem zolang de gesteldheid dit toelaat. Als de zelfredzaamheid vermindert, is het fijn dat er op eenvoudige wijze aan de veranderende zorgvraag kan worden voldaan. Langer verantwoord thuiswonen met de mogelijkheid de veiligheid stapsgewijs uit te breiden. De DomotiCare© thuiscentrale biedt hiertoe de mogelijkheid.

De DomotiCare© is een centrale, die het welzijn bewaakt van mensen met een verminderde zelfredzaamheid en hen in staat stelt op een veilige en prettige manier langer in hun eigen omgeving te laten wonen. De functionaliteit gaat verder dan de standaard sociale alarmering, waarbij men uitsluitend via een druk op de knop een alarm maakt. Doordat de centrale modulair is opgebouwd, kan deze worden aangepast aan de specifieke zorgvraag van de cliënt.

Ook indien de zorgvraag van de cliënt na verloop van tijd groter wordt, kan op eenvoudige manier de centrale worden uitgebreid met extra faciliteiten en geavanceerde mogelijkheden zoals akoestische bewaking, video-observatie, welzijnsbewaking, telemedicine of diverse domotica toepassingen. Ook kan de centrale direct gekoppeld worden aan een Elektronisch Cliënten Dossier.