Deur-(video) intercom

Bij het verlenen van toegang tot een gebouw gaat het om communicatie en informatie. Systemen dienen daarom eenduidig te zijn en beperken zich niet alleen tot de ingang van een gebouw. Horen, spreken en ontgrendelen van deuren is de meest eenvoudige functie van deur-intercomsystemen. Deze basisfunctionaliteit kan verder uitgebreid worden, waarbij de mogelijkheid bestaat om met behulp van mobiele telefoons te communiceren tussen een deur-intercompost bij de entree van een woning. Hiermee kan vervolgens de deur ontgrendeld worden zonder dat men hiervoor naar een bedienpost hoeft te lopen.

Horen is goed, zien is veiliger. Wanneer er meer comfort en veiligheid gewenst wordt kan een deurvideo-intercom systeem uitkomst bieden. De Heer Medicom kan diverse intercomsystemen leveren die zowel stand-alone kunnen functioneren alsmede volledig geïntegreerd kunnen worden in het ANC Zorgcommunicatieplatform in combinatie met de IP Kamerunits met display.