Nieuwsberichten

Integratie sociale alarmering op ANC Zorgcommunicatieplatform
Steeds meer mensen voelen zich niet altijd meer veilig en vertrouwd in hun eigen huis, daarentegen willen ze graag thuis blijven wonen. Een veilig gevoel kan mede worden versterkt door het snel kunnen bereiken van hulp in noodsituaties.

De Heer Medicom biedt met sociale alarmering de mogelijkheid om in noodsituaties in en rond het huis hulp in te roepen. Met een simpele druk op de knop van het alarmapparaat of een hals/polszender heeft u contact met de meldcentrale, in dit geval het ANC Zorgcommunicatieplatform. lees meer..
Direct koppelen draadloze sensoren
Met gemak draadloze sensoren koppelen? Dat kan via de ANC Toolbox app. Draadloze sensoren worden vaak uitgewisseld tussen cliënten/bewoners, waardoor ze diverse malen opnieuw geprogrammeerd moeten worden.
Om dit proces effectiever en efficiënter te laten verlopen is de ANC Toolbox app ontwikkeld. Een app waarmee instellingen kunnen worden aangepast, zo ook de koppeling van de draadloze sensoren. lees meer..
Eenvoudig in-en uitschakelen aanwezigheid verpleging
De Heer Medicom heeft een nieuwe feature toegevoegd in de ANC Mobile Zorgapp met betrekking tot het in ‘verpleging aanwezig’ zetten van een kamer of ruimte. Zodoende bestaat er nu de mogelijkheid om een kamer of ruimte in een mode ‘verpleging aanwezig’ te schakelen door middel van het lezen van een NFC-tag. lees meer..
Meer kwaliteit van leven met zorgdomotica bij Cicero Zorggroep
Verpleeghuiszorg wordt steeds complexer en de druk op het personeel groter. Hoe zorg je ervoor dat cliënten die dat aankunnen toch de benodigde vrijheid krijgen en dat er voldoende handen ‘aan het bed’ zijn? Zorggroep Cicero besloot zes jaar geleden de mogelijkheden van zorgtechnologie  te onderzoeken onder de noemer Domotica 2.0. “Met succes”, vertelt Ingrid Lahaye. lees meer..
Vrijheidsverruiming Cicero Zorggroep
Vrijheidsverruiming bij Cicero Zorggroep Drie locaties zijn aan de slag gegaan met het concept van vrijheidsverruiming; het openstellen van de gesloten (BOPZ-afdeling). Het mobiele alarmeringsplatform van De Heer Medicom wordt ingezet om cliënten meer bewegingsvrijheid te bieden buiten het zorgcentrum.
Lees het volledige artikel in Cicerone, het personeelsblad van Cicero Zorggroep (bladzijde 14/15) 
Workshop Design for Safety and Usability
Onlangs heeft binnen De Heer Medicom de workshop Design for Safety and Usability plaatsgevonden. Aan deze workshop hebben studenten van de Hogeschool Zuyd, met afstudeerrichting Healthcare Engineering, deelgenomen. lees meer..
Kennissessie Wet Zorg & Dwang
In het kader van SamenWerk-SamenSterk een leerzame en inspirerende middag gehad op de prachtige locatie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem. Deze middag stond in het teken van de Wet Zorg & Dwang (Wzd). lees meer..
Verdere integratie ANC Zorgcommunicatieplatform en PlanCare Dossier
Binnen de intramurale ouderen- en gehandicaptenzorg wordt er 24 uur per dag zorg en ondersteuning geboden aan cliënten. Een heldere communicatie en afstemming tussen zorgmedewerkers in de dag- en nachtzorg zijn ontzettend belangrijk om 24-uurs zorg op maat te garanderen.

In het kader hiervan is er tussen De Heer Medicom en De Heer Software een unieke integratie tussen het ANC zorgcommunicatiesysteem van De Heer Medicom en het ECD PlanCare van De Heer Software tot stand gekomen. Met deze integratie wordt een efficiëntere en effectievere zorgverlening in de dag- en nachtzorg naar de cliënten gerealiseerd.
  lees meer..

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief, editie juli 2018
Hierbij treft u de nieuwsbrief, editie juli, van De Heer Medicom aan. In deze nieuwsbrief staan diverse noviteiten centraal, zoals het draadloos koppelen van sensoren, integratie van sociale alarmering. Daarnaast wordt er een uniek project beschreven. Veel leesplezier! lees meer..
Nieuwsbrief, editie februari 2018
Hierbij treft u de nieuwsbrief, editie februari, van De Heer Medicom aan. In deze nieuwsbrief staat de beurs Zorg & ICT centraal. Tevens wordt u geïnformeerd over een nieuwe mogelijkheid binnen de ANC Mobile Zorgapp. Ook nodigen we u graag uit voor een Live demo bij u op locatie inzake de integratie van het ANC Zorgcommunicatiesysteem en ECD PlanCare. Veel leesplezier! lees meer..