VG/GGZ

Mensen in een beschermde woonomgeving hebben net als iedereen behoefte aan zelfstandigheid, vrijheid en privacy. Dit wordt door zorginstellingen steeds vaker geboden in speciale woningen in woonwijken (kleinschalige woonvoorzieningen) of op de traditionele instellingsterreinen waar mensen met en zonder beperking naast elkaar leven. Echter, vanwege hun vaak grotere kwetsbaarheid door een verstandelijke of meervoudige beperking, ofwel vanwege gedragsproblematiek zijn zaken als zekerheid, veiligheid en bescherming hierbij belangrijke onderwerpen. Zorgtechnologie kan een belangrijke ondersteunende rol spelen in het bijdragen aan meer zekerheid en veiligheid, zowel voor cliënten als voor zorgpersoneel.