Ouderenzorg

Door de steeds verder vergrijzende samenleving neemt de vraag naar verpleging en verzorging de komende decennia alleen maar toe. De inhoud van deze vraag wijzigt echter ook. Ouderen willen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in een omgeving die ook zekerheid en veiligheid biedt. Instellingen in de ouderenzorg verbreden enerzijds hun aanbod aan huisvestingsmogelijkheden en anderzijds hun pakket aan (zorg)diensten. Hierbij speelt technologie als hulp bij het ondersteunen van zowel ouderen als het zorgpersoneel dan ook een steeds grotere rol.