Downloads

Bedrijfsprofiel De Heer Medicom

De Heer Medicom is onderdeel van De Heer Groep en heeft verschillende vestigingen in Nederland. In totaal werken binnen de De Heer Groep ongeveer 180 mensen waarvan zo’n 25 werkzaam zijn bij De Heer Medicom.

 lees meer..
Brochure Ouderenzorg

Senioren verlangen naar zelfstandigheid, binnen een omgeving die ook zekerheid en veiligheid biedt. Aan de andere kant wenst personeel in de ouderenzorg efficiënter te werken waardoor meer tijd beschikbaar is voor het verlenen van zorg, echter met behoud van controle.

 lees meer..
Brochure VG-GGZ

Mensen in een beschermde woonomgeving hebben net als iedereen behoefte aan zelfstandigheid, vrijheid en privacy, maar ook aan zekerheid, veiligheid en bescherming. De medewerkers van zorginstellingen trachten continu bovengenoemde zaken te waarborgen en tegelijkertijd de zorg zo eff ectief en effi  ciënt mogelijk te realiseren.

 lees meer..
Brochure Ziekenhuis

Elke patiënt in een ziekenhuis heeft recht op zekerheid en veiligheid. Dit geldt in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen patiënten. Tegelijkertijd heeft de verpleging behoefte aan optimale fl exibiliteit, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor handen aan het bed. Dit mag echter niet ten koste gaan van het toezicht op de overige patiënten.

 lees meer..
Technische brochure Ouderenzorg

Door de steeds verder vergrijzende samenleving verandert de zorgvraag in de verpleging en verzorging. Enerzijds willen ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in een omgeving die ook zekerheid en veiligheid biedt, anderzijds verbreden verzorgings- en verpleegtehuizen hun aanbod aan huisvestingsmogelijkheden en hun pakket aan (zorg)diensten. Technologie speelt hierin een steeds grotere rol bij het ondersteunen van zowel ouderen als het zorgpersoneel.

 lees meer..
Technische brochure VG-GGZ

Mensen in een beschermde woonomgeving hebben net als iedereen behoefte aan zelfstandigheid, vrijheid en privacy. Ook zekerheid, veiligheid en bescherming zijn belangrijke uitgangspunten. Medewerkers van instellingen zullen naast realisatie van een zo eff ectief en effi  ciënt mogelijke zorg ook continu bovengenoemde zaken trachten te waarborgen.

 lees meer..
Factsheet IP Kamerunit Basis

De basisuitvoering van de IP kamerunit is een volledig op IP gebaseerde multifunctionele unit, die rechtstreeks op een standaard PoE switch wordt aangesloten. Naast de akoestische drempelbewaking, waarbij inluisteren en terugspreken (full duplex audio) mogelijk is, beschikt deze unit ook over aansluitmogelijkheden voor diverse soorten randapparatuur.

 lees meer..
Factsheet IP Kamerunit met verpleegoproep

De IP kamerunit is er ook in een uitvoering die naast de standaard functionaliteiten beschikt over een geïntegreerde verpleegroep, wat hem bij uitstek geschikt maakt voor de ouderenzorg en ziekenhuizen.

 lees meer..
Factsheet IP Kamerunit met verpleegoproep en TFT-scherm

De IP kamerunit is er ook in een uitvoering die naast alle standaard functionaliteiten beschikt over een versie welke is voorzien van een grafisch display en een volledig verpleegroepprotocol. Dit maakt hem bij uitstek geschikt voor de ouderenzorg en ziekenhuizen. De unit is voorzien van een rode oproepknop en een groene afstelknop. Deze zijn beiden voorzien van subtiele LED indicatieverlichting.

 lees meer..
Factsheet IP Kamerunit molesbestendig

De IP kamerunit is ook in een molest bestendige versie beschikbaar, welke speciaal geschikt is voor separeerruimtes en overige ruimtes waar het gevaar van molest bestaat.

 lees meer..
Factsheet Oproep- / afstelunits

Naast onze IP kamerunit met geïntegreerde verpleegroep, zijn er ook diverse separate oproep- / afstelunits welke op de kamerunits kunnen worden aangesloten. De units zijn leverbaar met of zonder aansluiting voor een peerdrukker of trekschakelaar.

 

 lees meer..
Factsheet Draadloze sensoren

De Heer Medicom levert diverse draadloze sensoren en detectoren, welke door hun eenvoud snel en gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan het ANC zorgcommunicatiesysteem. Het bieden van veiligheid zonder concessies te doen aan de bewegingsvrijheid is hierbij het uitgangspunt.

 lees meer..
Factsheet ANC Touch

De ANC Touch is het zorgcommunicatie systeem voor kleinschalige zorgomgevingen zoals, hospices, Gezins Vervangende Tehuizen (GVT), kleinschalige afdelingen binnen een ziekenhuis of separeerafdelingen binnen een GGZ omgeving.

 lees meer..
Factsheet Care4me

De Care4me, de nieuwe unit voor de extra- en intramurale zorg van De Heer Medicom drukt direct uit wat deze unit betekent voor de cliënten van (thuis)-zorginstellingen, namelijk het “zorgen voor” in de breedste zin des woords.

 lees meer..
Factsheet ANC Mobile App

Smartphones zijn tegenwoordig dusdanig ingeburgerd dat er vanuit de zorg de vraag komt naar applicaties waarmee de zorgprofessional (zorg)oproepen kan ontvangen en afhandelen op zijn of haar mobiele device.

 lees meer..
Factsheet HomeLiving

Steeds meer ouderen en personen met een lichte verstandelijke beperking blijven langer in hun eigen woning  wonen door de transitie van AWBZ naar WMO. Met de AppHomeLiving kan er ook bij deze mensen de zorg en veiligheid gewaarborgd blijven.

 lees meer..
Factsheet Companion app

Binnen het concept HomeLiving staat niet alleen de zorgvrager, maar ook de mantelzorger centraal. Voor de mantelzorger is de Companion app ontwikkeld, een app waar de mantelzorger notificaties/meldingen ontvangt van de zorgvrager. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid voor zowel de zorgvrager als mantelzorger gewaarborgd.

 lees meer..
Factsheet Integratie ANC - PlanCare

Om de dagelijkse zorg rondom cliënten in goede banen te leiden, worden in zorgorganisaties verschillende systemen ingezet. Zorgorganisaties kunnen voor de dag- en nachtzorg van haar cliënten systemen inzetten waarmee, via allerlei sensoren, signalen naar een centrale post kunnen worden doorgegeven.

 lees meer..
Factsheet Verpleegoproep met plaatsbepaling
Senioren en kwetsbare mensen willen met een gerust en veilig gevoel op stap kunnen gaan. De Heer Medicom biedt hiervoor een oplossing waarmee in geval van nood met één druk op de knop een alarmmelding gemaakt kan worden. Hierbij ontvangt een mantelzorger of zorgprofessional deze oproep en is er direct een spreekluisterverbinding beschikbaar. lees meer..