Business Intelligence

Standaard beschikt het ANC Zorgcommunicatie platform al over een krachtige managementtool. In aanvulling hierop kunnen wij met behulp van Business Intelligence een aantal standaardrapporten voor u ontwikkelen. Hierdoor beschikt u naast de reeds aanwezige managementrapportage over een set standaardrapporten die vergelijkingen met voorgaande periodes een stuk makkelijker maken. Het opsporen van trends of ontwikkelingen in de incidenten wordt hierdoor sterk vereenvoudigd, waardoor adequaat beleid kan worden ontwikkeld.

Naast de rapportage die standaard aanwezig is en de mogelijkheid om met behulp van Business Intelligence precies op maat gemaakte rapporten te gebruiken, kunt u de data exporteren en inlezen in Access, Excel of andere Microsoft Office applicaties. In de toekomst zal het mogelijk worden om agenda’s van medewerkers en bewoners en behandelplannen van bewoners te combineren. Daarnaast is het op dit moment al mogelijk om registratie via de IP Kamerunit te doen. Logischerwijs zullen deze ontwikkelingen zich alleen maar uitbreiden de komende jaren, gecombineerd met de verdergaande ontwikkeling van Smartphones en tablet pc's.