Advies

Onze jarenlange ervaring met projecten van verschillende aard en omvang heeft er toe geleid, dat onze mensen over een schat aan ervaring en deskundigheid beschikken. Niet alleen wat betreft de uitrol en implementatie van allerlei systemen, maar juist ook over het gehele voortraject, waarin de keuzes bepaald worden.

Aanschaf, vervanging of uitbreiding van systemen vragen een weloverwogen keuze waarbij met allerlei factoren rekening gehouden dient te worden. U heeft niet alleen te maken met de gebruikers en hun wensen, c.q. eisen, maar ook met allerlei bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, diverse mogelijkheden en onmogelijkheden betreffende integratie van systemen et cetera.

Onze ervaren adviseurs kunnen u bij het bepalen van functionele en technische programma’s van eisen begeleiden, of zelfs deze trajecten geheel ter hand nemen en u op deze manier ontzorgen. Ook kunnen wij u, indien gewenst, van dienst zijn in een later stadium bij het selectietraject van de leveranciers.

Wij wisselen hierover graag geheel vrijblijvend met u van gedachten.